В „Терапевтична градина“

22 април 2021. – „Ден на Земята“ в „Терапевтична градина“ на ЦСОП „Д-р П. Берон“