31 март 2023 – отбелязване на Световния ден за информираност за аутизма