“ABA – OUR NEW VIEW IN EDUCATION” -2016-1-LT01-KA201

“ABA – нашият нов възглед в образованиетое проект по Ключова дейност 2, с  Координатор – училище  в Литва и в партньорство с педагози, психолози,  терапевти от Италия, Испания и Турция. Проектът приключи през 2018г. Партньорските екипи популяризираха прилагането на ПП Анализа в процеса на образование, терапия и социални дейности с деца и ученици със СОП, аутизъм, умствена изостаналост, с тежки множествени увреждания, поведенчески разстройства и др.

Една от нашите презентации по проекта, можете да видите тук → 

Шест европейски страни (Литва, Италия, Испания, България, Гърция и Турция) си сътрудничат с една цел: да се даде възможност за използване на терапията с АБА в образователната система.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.aba-onv.eu.

Проектът е финансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.