Бюджет

Бюджет 2022

30.09.2022 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

30.06.2022 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

31.03.2022 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

Утвърден бюджет за 2022 година – Можете да видите ТУК.

Бюджет 2021

Касов отчет за период 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – Можете да видите ТУК.

30.09.2021 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

30.06.2021 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

31.03.2021 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

Утвърден бюджет за 2021 година – Можете да видите ТУК.

Бюджет 2020

30.09.2020 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

30.06.2020 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

31.03.2020 – Отчет за направени разходи – Можете да видите ТУК.

Бюджет 2019