1-ви юни ден на детето

Празник в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ с нашите приятели от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“