ЦСОП “Д-р П. Берон“ е един от първите в страната ЦСОП, който през 2016 се присъедини към програмата за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в ЕС „ЕРАЗЪМ+“.

Нашите проекти:

“IT’S OK” – 2019-1-RS-KA201

“ABA – OUR NEW VIEW IN EDUCATION” -2016-1-LT01-KA201

“FEEL EUROPE” – 2019-AT01-KA229-051