Административни услуги

След подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от страна на родителя, ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин издава следните документи в упоменатите срокове:

  1. Психолого-педагогическа характеристика – до 5 работни дни;
  2. Служебна бележка – до 3 работни дни;

Забележка: Бланки за заявленията могат да бъдат изтеглени от тук или да бъдат предоставени от груповия ръководител на ученика.

Документи за изтегляне:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за служебна бележка ТУК
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за психолого-педагогическа характеристика – ТУК
  • Заявление за издаване на психолого- педагогически статус за явяване на ТЕЛК – ТУК
  • Заявление за издаване на Служебна бележка за ползване на допълнителна терапевтична подкрепа за личностно развитие на ученик – ТУК
  • Заявление по чл. 24, ал.1 и чл.25 от Закона за достъп до обществена информация – ТУК
  • Заявление – ТУК