“FEEL EUROPE” – 2019-AT01-KA229-051

„ПОЧУВСТВАЙ ЕВРОПА“ е проект по Ключова дейност 2 имащ за цел да осъществи мобилности на ученици със СОП, посещения в партньорските училища, онлайн обмен на информация за основните традиции, природни забележителности, обичаи и исторически факти за страните, в които живеят участниците в проекта, обучаващи се в специални училища във Виена – Австрия, Анталия – Турция, Малага – Испания,  Бри – Ирландия и Видин- България. С този проект те ще използват сетивата, си за да почувстват силата на Обединена Европа.

Проектът е финансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.