Проект – VR SCHOOLDOM 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024356

Project title:  Developing VR educational tools to support class accommodation and peer-level based learning for students with dyslexia

 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024356.   

Име на проекта:  Разработване на VR образователни инструменти за подпомагане на работата в клас и обучение с подкрепа от съучениците  за ученици с дислексия.

Партньори по проекта:

  1. Veseligas attistibas skola – Латвия
  2. НПО NEST BERLIN EV – Германия
  3. Scuola Paritaria Pitagora – Италия
  4. Център за специална образователна подкрепа „Д-р Питър Берон” – България
  5. Innovation Frontiers IKE – Гърция

ТЕМИ на проекта:

  • Нови методи и подходи за обучение и преподаване
  • Дигитално съдържание, технологии и практики
  • Педагогика и дидактика

 

24 декември 2022 год.

Партньорска среща

На 22 декември 2022 год. бе проведена втората партньорска среща на ръководителите по проект: „Developing VR educational tools to support class accommodation and peer-level based learning for students with dyslexia“ в град Сасари, Италия. На нея бе отчетено успешното изпълнението на първта част от работата по проекта – IO1.

 

 

 


19.09.2022 година

Участие в Национална конференция на тема „ Личностно развитие на децата и учениците със СОП и множество увреждания в ЦСОП“

През месец септември във Враца се състоя Национална конференция на тема „Личностно развитие на децата и учениците със СОП и множество увреждания в ЦСОП“. В нея взеха участие  Директора на Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН, университетски преподаватели, представители на РУО – Враца, директори и учители от Центровете за специална образователна подкрепа  и училища в страната, както и много родители и учители.   – Видео  ТУК.


10.07.2022 година

Изследователския доклад относно първия интелектуален резултат по проекта. Можете да прочетете тук:

http://vrschooldom.eu/io1-research-report.html

Този доклад съдържа обобщена информация, събрана от 5 държави, а именно: България, Германия, Гърция, Италия и Латвия по темата за разработване на образователни инструменти за виртуална реалност в подкрепа на приспособяването в клас и обучение на ниво връстници за ученици с дислексия и как тези инструменти и подходи, трябва да бъдат разработени.


19.03.2022 година

Среща на координаторите по проект по програма Еразъм +

През месец февруари се състоя първата среща на координаторите по проект по програма Еразъм +“ Developing VR educational tools to support class accommodation and peer-level based learning for students with dyslexia“ Срещата се състоя  в град Рига, Латвия. Домакини бяха координаторите по проекта  Vesseligas  attistibas skola. Участваха и партньорите от NGO NEST Berlin,  Scuola Paritaria Pitagora – Италия,  Innovation Frontiers IKE –  Гърция и ЦСОП – България. На срещата бяха взети решения за дейностите по изпълнението на IO1   и всички въпроси, свързани с проектната реализация. Всички участници се обединиха върху значимостта на темата на проекта. Виртуалната реалност е днешният начин на модерен живот и е включена в работната среда, развлеченията, игрите и т.н. Образователните изследвания доказват, че тя помага за по-добро разбиране и мотивиране на учениците. Тази нова форма на технология е достатъчен ресурс за подпомагане на учениците с дислексия да преодолеят своите обучителни трудности чрез инструментите за виртуална реалност, които им дават опит, близък до реалния живот. Но използването на технологиите в човешкия живот винаги изисква мерки за безопасност и здравеопазване. Същото правило важи и за VR инструментите в обучението и още повече стриктното и прецизно използване на тази модерна технология е задължително за учениците с дислексия и проблеми с ученето. Има много области на безопасността и здравеопазването на учениците, които трябва да се имат предвид, докато VR инструментите се използват като част от учебния процес.


май 2022

DYSPLA международен #дислексичен и невродивергентен филмов фестивал, експерименти с виртуална реалност ( #VR ) в рамките на #cinematography .

https://disabilityarts.online/…/virtual-reality-dyslexia…/


април 2022

Прочетете за известни и велики дислексици

https://www.dyslexia-center.eu/veliki-disleksici/


март 2022

Какво представлява дислексията?

Класическата дефиниция за дислексия е появата на неочаквани големи затруднения с четенето. Характеризира се с проблеми в усвояването на умението за разпознаване на фонемите и декодирането на думите. Хората с дислексия могат да имат затруднения и със следните неща: научаването на азбуката, четене с нормална скорост, четене на глас и правилното изписване на думите. 

Нито едно от тези умения не може да бъде развито, ако декодирането не е автоматично, а постигането на автоматичност в декодирането е предизвикателство за мозъка, когато има проблем със свързването на буквите със съответните им звукове. 

В такива случаи на мозъка се налага да работи много по-упорито, за да обработи думите от писмен текст по време на четене. Това забавя самия процес на четене, пречи на доброто разбиране на смисъла на прочетеното и затормозява детето, което се опитва да прочете текста.