“IT’S OK” – 2019-1-RS-KA201

 

„Така е добре“   е проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с начало октомври 2019 година, който ще продължи до края на 2021г. Координатор на проекта е ОШ „Антон Скала“, а наши партньори са организации от Сърбия и Хърватия. Проектът има за цел да създаде Методическо ръководство и 4 тематични наръчници с над 400 страници за усвояване на социални умения при деца и ученици с аутизъм и специални образователни потребности чрез прилагане на метода „Социални истории“.

Повече информация може да получите на страницата на проекта → https://itsok.rs/.

Проектът е финансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз.

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.