Образци на документи

Заявление-декларация от родител/настойник за записване в ЦСОП

Заявление за ЦОУД

Заявление за допълнителна подкрепа

Декларация от родител/настойник, запознат с Правилника за дейността на ЦСОП

Декларация от родител/настойник за училищен транспорт

Декларация от родител/настойник за съгласие за публикуване на снимки на учениците

Декларация от родител/настойник за съгласие/несъгласие за обработване на лични данни

Декларация от родител/настойник за осигуряване на храна на дете със специфичен режим на хранене

Заявление-декларация от родител/настойник във връзка с прием на лекарствени средства

 

Документи, свързани с епидемичната обстановка

Заявление от родител/настойник за преминаване на ученик в ОРЕС

Декларация от родител/настойник за осигуряване на условия за обучение на ученик в ОРЕС

Декларация от родител/настойник във връзка с епидемичната обстановка с COVID 19

Декларация от родител/настойник за съгласие за тестване с бърз неинвазивен антигенен тест в домашни условия

Декларация от родител/настойник за съгласие, че е запознат с процедурата за тестване с бърз неинвазивен антигенен тест в домашни условия