Последният училищен звънец, абитуриенти!

14.05.2021г.

Последният училищен звънец!

На добър час, абитуриенти!

Бъдете добри хора и срещайте по пътя си приятелство, сърдечност и топлота!

На добър час, абитуриенти! Бъдете здрави и вярвайте в подкрепата на своите учители!