Първи учебен ден

15.09.2020г. – Посрещаме новата година с обновени кабинети и класни стаи.