ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ КД 1 „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“    2022-2-BG01-KA122-SCH-000099833

Center for special educational support „D-r Peter Beron“  Vidin, Bulgaria

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ КД 1 „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000099833

Име на проекта: Remedial Power of Expressive Art in SEN Children

 / Лечебна сила на експресивното изкуство при деца в неравностойно положение

Продължителност: 15 месеца от 22.12.2022 година до 31.03.2024 година.
Партньори: България, Турция

Активности:

  1. Training in University in Mersin and with EduMore company
  2. Job-shadowing

Цели:
– повишава квалификацията за обучение относно развиването на креативни умения и социализирането на всяко дете със СОП в общността и подготовката му в училище;
– повишена работоспособност и подобрени перспективи за кариера;
– подобрени чуждоезикови и цифрови компетенции;
– повишаване на междукултурното съзнание;
– повишена мотивация за участие в бъдещо образование или обучение след периода на мобилност.

Подготовка:
– виртуална среща за обсъждане на план за действие чрез Zoom и други подробности;
– проектиране на лого за проекта, споделяне на информационен пакет на нашия уебсайт, Споразумения за партньорство; – създаване на акаунти в социалните медии и блог за проекта;
– обучение за Erasmus + Project Results Platform и за програмата Erasmus+, Europass сертификат за мобилност.

Информация за проведената мобилност

За периода от 27.08.2023г. до 03.09.2023г. осем учители от ЦСОП „Д-р Петър Берон“, се включват по проекта „ Remedial power of expressive art in SEN children”  – „Еразъм+“  в град Мерсин – Турция.

               На 29.08.2023 година, участвахме в обучение на тема „Изучаване на теорията и инфраструктурата на експресивното арт образование в предучилищния период и иновативни подходи за управление на класната стая с ученици със СОП“.

Обучител на темата беше: Преподавател – Kadrie Ucar.

Иновативни подходи за управление на класната стая в класни стаи с ученици със специално образование (аутизъм, леки интелектуални затруднения, специални способности и др.)

30.08.2023г. Регион Кападокия „Люлката на християнството“- Културна обиколка – Ден на националната независимост.

По време на културно мероприятие, имахме задача на тема „Среща със себе си“ – психологично събитие за себеопознаване. Тренинг за себеопознаване и сплотяване, сближаване с групата и придобиване на представа на екипа, за ролята, позиция и приноса на всеки от членовете му.

На 31.08.2023 година се проведе обучение на тема: „ Експресивни художествени образователни практики при деца в неравностойно положение чрез драма, рисуване и др”.

На 01.09.2023 година, посетихме  детска градина. Там комуникирахме с родители на децата от детската градина. Като метод се прилага изкуството при работа с деца със СОП.

На 01.09.2023 година, участвахме в „Игри, драма и арт дейности за ученици със СОП и тяхното интегриране“.

Замъка на Клеопатра.

Посещение на пещерата „Ад и Рай“.

                Вечерта посетихме културно мероприятие с музикална програма и естрадни     изпълнения.

02.09.2023г. Връчване на сертификатите. Успешно премината първа част „обучение в университета в Мерсин“ по проекта „Remedial Power of Expressive Art in SEN Children“.